Coopera, Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

Legal

Sobre la propietat intel·lectual

Coopera, Sant Feliu! de l'associació sense afany de lucre Coopera Sant Feliu està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a www.cooperasantfeliu.org.

Navegació anònima a través del web

Només obtenim i conservem la següent informació dels visitants del nostre lloc web:

a. El nom de domini del proveïdor (PSI) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa.  
b. La data i hora d'accés al nostre web.  
c. La direcció d'Internet des de la qual va partir l'enllaç que dirigeix a la nostra. 
d. El nombre de visitants diaris de cada secció.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un/a usuari/a concret/a o identificat/a.

Navegació amb Javascript, CSS i Cookies

Per navegar per aquest portal és necessari tenir activades les opcions de javascript, CSS i cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari/a i que ens permeten guardar elements de personalització dels continguts que vas escollir durant la teva primera visita a la pàgina web d'Associació Coopera Sant Feliu. Totes les nostres galetes guarden la informació de forma encriptada i es destrueixen de forma automàtica passat cert temps. Els usuaris, per la seva banda, poden modificar la configuració del seu navegador per impedir la instal.lació de cookies, o per rebre una notificació quan rebi una nova cookie. Per a més informació, consulta la nostra política de cookies.

Registre i identificació web

Al participar en les accions del web Associació Coopera Sant Feliu es crearà automàticament un compte d'usuari. Aquest compte permet a l'usuari accedir a una zona de perfil o zona privada (http://www.cooperasantfeliu.org/user) on gestionar les dades personals, col·laboracions i subscripcions a butlletins informatius. En aquesta zona privada també es trobarà la via per poder rectificar i/o cancel·lar aquest compte d'usuari.

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Associació Coopera Sant Feliu de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.cooperasantfeliu.org és:

Associació Coopera Sant Feliu (d’ara endavant Coopera Sant Feliu)
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 62574. 
NIF: G-58236803 
Vidal i Ribas, 23-25
08980 Sant Feliu de Llobregat
coopera@cooperasantfeliu.org

Finalitat dels tractaments de dades. 

Les dades que subministra Coopera Sant Feliu per diferents mitjans, formularis de contacte, alta com a soci o d’altres procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si la l'usuari/a ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades. 

Tractament 

Per a què farem servir les vostres dades

Quant de temps conservarem les vostres dades

Alta com a soci/a de la cooperativa

Es tractaran les dades que proporcionades per l'usuari/a per tal de gestionar la vostra activitat com a membres de l'associació (cobrament de quotes de soci, convocatòries a assemblees, comunicació d’activitats). Les dades no seran cedides a tercers amb l’excepció de la informació per al cobrament de quotes que serà cedida a entitats financeres per tal de girar els rebuts al compte bancari corresponent.

Les dades seran conservades mentre la persona sigui sòcia de la associació.

Bústia de contacte

Es tractaran les dades de l'usuari/a per contestar la/les qüestió/ons que plantejades. Les dades no seran cedides a tercers.

Les dades personals de l'usuari/a es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la/es qüestió/ons i dut a terme les accions que siguin adequades.

L'usuari/a subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot/a usuari/a que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

Únicament es tractaran les dades lliurades per a la finalitat que es va informar a l'usuari/a i així ho va autoritzar. No es cediran les dades a tercers excepte que l'usuari/a ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució dels serveis que l'usuari/a ens ha sol·licitat i ha autoritzat expressament.

Tractament de les dades de l'usuari/a per tercers

Per garantir els serveis de Coopera Sant Feliu part d’ells poden ser tractats per entitats terceres dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les dades de l'usuari/a es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que oferim, garantint que aquestes entitats apliquen les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les dades personals de l'usuari/a fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de l'autorització expressa prèvia de l'usuari/a.

Els drets de l'usuari/a en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les teves dades: sol·licitar quines dades estem tractant i quin ús en fem i fins i tot si que li se les lliurem per portar-les a una altra Entitat.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei exigeixi conservar.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les seves dades.

Per a això l'usuari/a pot dirigir un escrit indicant quin dret voleu exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) al correu electrònic coopera@cooperasantfeliu.org o bé remeten-lo a l’adreça postal de l’Associació Coopera Sant Feliu, Vidal i Ribas 23-25, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

Seguretat

Garantim que qualsevol transmissió que es produeixi de les teves dades personals es farà mitjançant una tecnologia que compleix els màxims estàndards de seguretat. La comunicació entre el teu ordinador i els nostres servidors s'estableix de manera encriptada. El tractament de les dades es realitzarà exclusivament per personal autoritzat i responsable d'Associació Coopera Sant Feliu.

Associació Coopera Sant Feliu
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 62574. NIF: G-58236803 
Vidal i Ribas, 23-25, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Tel: 936 853 242 (amb el prefix 34 per trucades des de fora de Espanya)
coopera@cooperasantfeliu.org