Inici » Normativa del Banc de Temps de Sant Feliu de Llobregat (BdT de SFdLl)

Coopera Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

Normativa del Banc de Temps de Sant Feliu de Llobregat (BdT de SFdLl)

El Banc de Temps (BdT) funciona sense ànim de lucre i té com a finalitat promoure l’intercanvi de serveis i coneixements entre persones que resideixen a Sant Feliu de Llobregat, usant el temps com a forma de pagament.

L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones a base de crear una xarxa d’ajuda mútua i contribuir a satisfer certes necessitats de les persones usuàries.

L’Intercanvi té dues vessants: oferta d’habilitats i demanda de serveis

La mesura de l’intercanvi és l’hora, temps que es va acumulant al compte de cada persona usuària a mesura que presta serveis. L’hora té el mateix valor per a tothom, amb independència de la qualificació de qui ofereix el servei o del preu de mercat.

Per tal de fomentar la participació social i augmentar el coneixement i la confiança entre les usuàries, així com possibilitar trobades que permetin conèixer els serveis existents, el BdT organitzarà periòdicament trobades de les usuàries. A les trobades que comportin la col·laboració de la gent que assisteixi, tothom que hi participi rebrà temps al seu compte.

Les activitats del BdT poden ser individuals (intercanvis interpersonals) o bé col·lectives (sortides, tallers, xerrades, conferències, etc).

La Secretaria del BdT també gestiona un compte i pot demanar serveis per a persones amb necessitats especials o en risc d’exclusió, encara que aquestes persones no formin part del BdT de SFdLl, i abonarà les hores de servei al compte de les persones que els prestin. S’incentivarà un possible retorn per part de les persones que el reben i encara no formen part del BdT.

Totes les persones majors de 18 anys es podran inscriure al nostre BdT de forma individual, una vegada realitzada l’entrevista i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps, així com complint la normativa establerta.

Amb l’objectiu de dinamitzar el BdT i que esdevingui una eina eficient en la transformació de la nostra ciutat, les persones usuàries es comprometen a realitzar un mínim de 3 interaccions anuals, entenent-se com a tals qualsevol intercanvi (demanda o oferta), assistència a un taller, trobada d’usuàries o qualsevol altra activitat organitzada pel BdT de SFdLl. En el cas d’incompliment, la Secretaria contactarà amb les persones usuàries per valorar la situació.

Les persones inscrites al BdT de SFdLl es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament. El seu incompliment podria ser causa de sanció o expulsió.

Normes de funcionament

Les persones usuàries:

 1. Han d’estar inscrites (la inscripció és gratuïta). En el moment de la inscripció s’ensenyarà el DNI o NIE.

 2. S’han de comprometre a ser-ne actives (tant per fer ofertes com per fer demandes).

 3. Seran titulars d’un compte on es comptabilitzaran les hores rebudes i gastades.

 4. Les que ofereixen hores (del servei que hagin proposat) podran demanar a la resta d’usuàries el servei o activitat que els calgui.

 5. Hauran d’usar l’aplicació TimeOverflow per comptabilitzar les hores rebudes o servides. En cas de dificultats, hauran de comunicar a la Secretaria, en un termini de 15 dies, el temps donat i rebut.

 6. Tindran un regal de benvinguda de 5 hores i podran demanar serveis des del principi, tot i que miraran d’equilibrar les demandes amb ofertes pròpies.

 1. En el cas que no pugui tornar les hores per falta de demanda del seu servei específic, les tornarà en la modalitat de “temps social” que es carregarà al compte de la Secretaria (per exemple: participació en Fires, Taules informatives i altres activitats del BdT).

 2. Podran oferir divulgació del tema que interessi, en aquest cas hauran de fer arribar la seva proposta a Secretaria.

 3. Es poden donar de baixa en el moment que vulguin, intentant que el seu compte no estigui en números negatius, clicant vull donar-me de baixa a la plataforma TimeOverflow, o enviant un correu amb l’assumpte “Baixa”. Es perdran les hores acumulades al seu favor.

PLATAFORMA INFORMÀTICA TIMEOVERFLOW

La Plataforma TimeOverflow ens permet:

 • Fer ofertes. Fer demandes
 • Conèixer l’estat del nostre compte d’hores

 • Accedir a les ofertes i demandes de les altres persones usuàries

 • Posar-se en contacte amb uns altres membres del banc i acordar lloc i data de trobada per intercanvi de serveis.

 • Tancar una transacció

Cal tenir en compte els següents punts:

 1. El BdT de SFdLl permet posar en contacte les persones usuàries, però no és responsable de la qualitat del servei que ofereixen, ni de possibles danys que es puguin produir durant l’activitat.
 2. El cost del material necessari per als serveis va a càrrec del qui sol·liciti el servei, no del BdT.
 3. Les persones usuàries es fan responsables de les incidències que puguin sorgir en el transcurs d’un intercanvi.

 4. Tothom que forma part del BdT cedeix els drets d’imatge a la Secretaria del BdT per a la utilització d’imatges realitzades en el transcurs de les trobades i altres activitats pròpies, com reunions, visites als estands, etc.