Inici » Economía Social i Slidària (ESS)

Coopera Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

Economía Social i Slidària (ESS)

L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, de producció, comercialització, consum i finançament, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi social i respectuoses amb el medi ambient i els territoris.

Elements en comú en les iniciatives ESS:

  • La gestió democràtica i participativa. En comptes del model organitzatiu jeràrquic en què unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’ESS introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa.
  • L’orientació a les necessitats humanes. L’ESS recupera la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.
  • El compromís amb la comunitat. Les organitzacions de l’ESS contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finançant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant.

Aquestes iniciatives adopten la forma de cooperatives i altres formes jurídiques  de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc.